6/25/14

“ අපි මොන වැරැද්දක් කළාට ද? “


 “ මොනා කරන්නද මාත්තයා ජීවිත කාලේ අම්බ කරපු ඔක්කොම ඉවරයි.කවුද ඉතුවේ මේම දෙයක් කරයි කියලා. අපි හරිම ෂාමාකාමී මිනිස්සු මාත්තයා.අපි මේ අලුත්ගම සිංහල මුස්ලිම් කට්ටි ඔක්කොම එකට හිටියේ, කාටත් වෙනසක් තිබ්බේ නෑ ඒ නිසා අපි හීනෙකින්වත් ඉතුවේ නෑ මේම දෙයක් වෙයි කියලා“
අළුත්ගම නගරය ආසන්නයේ වඩේ විකුණන කඩයක් අසල හිදගෙන සිටි වයස්ගත පුද්ගලයෙකු එලෙස පැවසුවේය. ඔහු නිනව්වක් නැතුව ඈත බලාගෙන තවත් කතා කරයි.

“ යුද්දේ ඉවර වුණාම අපි හරි ෂතුටින් හිටියේ මාත්තයා. බෝම්බ පුපුරන්නේ නැති  රටක නිදහසේ අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඉතුවේ බය ඉවරයි කියලා“

 මග දෙපස යුද හමුදා සෙබලුන් තුවක්කු රුවාගෙන බලා සිටියි.ඒ අසලින්  දුඹුරු පැහැ බෆල් රථයක් ගමන් ගත්තේය.

“බලන්න මාත්තයා මේක දැන් උතුර වගේ. ඔය තුවක්කු අපි පුරුදු නෑ . ළමයින්ට යන්න ඉස්කෝල හෙට අරිනවලු. ඒත් උන්ගේ පොත් පත් ඇදුම් ඔක්කොම පිච්චිලා ඉවරයි. අපි මොන වැරැද්දක් කළාටද මහත්තයා මේ ?“