1/3/13

ඇයි ශිරාණි විතරද සියඹලා ගෙනාවේ?එක් පුද්ගලයෙකු සියඹලා ගෝණියක දමා වෙළදපලට ගෙනයන්නේ අලවි කිරීම සදහාය.නමුත් කපටි වෙළෙන්දා එම සියඹලා ගෝනිය කිරා බලා මෙසේ කියයි “මේ සියඹලාවල බර කිලෝ දෙකක් වුණාට මේකේ ඇටවල බර කිලෝ එකකටත් වැඩියි උන්නැහේ.ඊට පස්සේ මේ ගෝනියේ බරට අඩුකළාම ඔහෙට මේ ගානවත් දෙන්න විදිහක් නෑ.ඒ වුනාට කමක් නෑ හිස් අතින් යවන්න බෑනේ ඔන්න ඔහේ මේක තියාගන්නවා “ යැයි කියා සුළු මුදලක් ගෙවියා අත තබයි.මෙය ඇසූ ගොවියා “ඇටවලට කිලෝවයි ඉතුරු ටික ගෝනියට එතකොට මං සියඹලා ගෙනල්ලම නැද්ද?“යනුවෙන් අසයි