10/7/12

තරගය වෙනස් කළ “ම“ යන්න  පහුගිය අවුරුදු 5 තුල සිව්වන වරටත් ලෝක ශුරයින් වීමට ලද අවස්ථාවක් ගිලිහී ගියේය. මෙම තරගය පිළිබදව තීරණාත්මක “ම“ අකුරු කීපයක්  තිබේ.එක්කෙනෙක් මහින්දය.අනික් “ම“ යනු අතර මහේල ,මාලිංග සහ මාලන් සැමුවෙල්ස් වෙයි.මේ “ම“ යනු අතරින් වැඩි දෙනෙක් බනින්නේ මහින්දටය.පිටියේ ක්‍රීඩා කලවුන්ට වඩා පරාජයට වග කිව යුත්තේ මහින්ද ද? මහින්ද තරගය නරඹන දර්ශනය රූපවාහිනියේ නොපෙන්නුවේ නම් මේ සියලු චෝදනා මහේල හෝ මාලිංග වෙත එල්ලවෙයි.