1/5/12

වරක් බර්ටෝල් බ්‍රෙට්ස් තම ‛පැන්ස තුනේ කතාව’ තුළ මෙවැන්නක් සදහන් කලේය.
යම් කෙනෙකු ඕනෑවට වඩා සතුට පසු පස පන්නාගෙන ගිය හොත් යම් මෙහොතකට පසු සතුට ඒ කෙනාට පසු පසින් ගමන් කිරීමට පටන් ගනී. එවිට සතුට පසුපස පැන්නූ කෙනා බිය වෙයි
.
අද කාලයේ සියථ දෙනා සතුට පමණක් සොයා ගෙන යන මුත් ඔවුන් නොසිතන්නේ සතුට හමු වූඅයට ඉන් පසුව සිදු වන්නේ කුමක් ද යන්නය. එබැවින් අප සිතනවාට වඩා කෙනෙකුට සතුට හමුවිම බිය ජනක අත් දැකීමකි. සතුට හමුවීම ප්‍රිය ජනක නම් අද දවසේ සංගීතා වීරරත්න,හෝ සබීතා පෙරේරා සිටිය යුත්තේ නට නටාය.
මේ නිසා සතුටෙන් නටන මෙම ජනප්‍රිය පවුලගැන සිතිය යුත්තේ කෙසේද? අපි ඇසිය යුතු ප්‍රශ්ණය වන්නේ ඔවුන් මේ තරම් සතුටින් නැටීමට පොළඹන මිත්‍යාව කුමක්ද කියාය. අපි සොයාගත යුත්තේ මෙම පවුලේ න්‍යෂ්ඨියේ ඇති ඒකාකාරී ශෝඛයයි.එනම් මොවුන් මෙතරම් සතුටෙන් නටන්නේ කුමන ශෝඛය මගහරින්නද යන්නයි…

 උපුටා ගැනීම : 3mana.com

No comments:

Post a Comment