9/17/10

 මම...


ගස මුල මම හිදිමි
ගිම්හානය එනතුරු
නෙලාගන්න බැරි
ඔබ
ඇහිදගන්න.........

2 comments:

 1. බිම වැටෙන විට
  නුඹේ වසන්තය
  බොහෝ දුර ගොස්
  අපරාදේ...
  දෙන්නම...

  ReplyDelete
 2. පරවුනත් ඒ මල සුවදමයි මට
  මිය ගියද කම් නැත තුරුලු කරගෙන ඒ මල

  ReplyDelete